ചുവപ്പിനോടുള്ള കടുത്ത പകയിൽ, ചെന്നിത്തല നോവിച്ചത് രാഹുലിനെ ! !
October 22, 2020 6:42 pm

തന്നെ ആളാക്കിയ ആളെ തന്നെ ചതിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ള നേതാവാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കെ. കരുണാകരന്റെ കാര്യത്തില്‍ അത് രാഷ്ട്രീയ കേരളം