സൈമൺ ബ്രിട്ടോ – സീന പ്രണയജോഡി നൽകിയത് അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത് !
January 1, 2019 4:57 pm

കേരളത്തിലെ പൊരുതുന്ന മനസ്സുകളുടെ ആവേശമാണ് സഖാവ് സൈമണ്‍ ബ്രിട്ടോ, എതിരാളികള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ പതിയിരുപ്പുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് സഹപ്രവര്‍ത്തകനെ വഴി മാറ്റി വിട്ട്