ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലേയ്ക്ക് എത്താന്‍ ഒരുങ്ങി കവസാക്കി Z900RS
November 11, 2017 7:00 pm

അധികം വൈകാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താന്‍ ഒരുങ്ങി കവസാക്കി Z900RS. ഇക്കഴിഞ്ഞ ടോക്യോ മോട്ടോര്‍ ഷോയിലാണ് കവസാക്കി തങ്ങളുടെ Z900RS മോഡല്‍