‘നിഞ്ച 300’മായി കവസാക്കി വിപണിയിലേക്ക്: മാര്‍ച്ച് ആദ്യവാരം വിലപ്രഖ്യാപനം
February 26, 2021 11:55 pm

നിഞ്ച 300 സൂപ്പർ സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കിന്റെ ബിഎസ്6 പതിപ്പിനെ  ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കവസാക്കി.ബൈക്കിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടു.