കവാസാക്കി Z650 ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ; വില 5.29 ലക്ഷം രൂപ
October 17, 2018 7:01 pm

നവീകരിച്ച Z650 നെയ്ക്കഡ് ബൈക്കുമായി കവാസാക്കി ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുറത്തിറക്കി. 5.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. മുന്‍തലമുറയെക്കാള്‍ 10,000 രൂപ