കവസാക്കിയുടെ പുതിയ നേക്കഡ് മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ Z400 വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
November 11, 2018 2:41 am

പുതിയ നേക്കഡ് മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ Z400 കവസാക്കി വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ആഗോളതലത്തില്‍ Z300 മോഡലിന് പകരക്കാരനായാണ് Z400 നിരത്തിലെത്തുക. യൂറോപ്പ്, നോര്‍ത്ത്