കവസാക്കിയുടെ നിഞ്ച 300 ബിഎസ് 4ന്റെ ഉല്‍പ്പാദനം കമ്പനി നിര്‍ത്തലാക്കി
January 2, 2020 7:50 am

ജാപ്പനീസ് ബൈക്ക് നിര്‍മ്മാതാക്കളായ കവസാക്കിയുടെ നിഞ്ച 300 ബിഎസ് 4 മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിന്റെ ഉല്‍പ്പാദനം കമ്പനി അവസാനിപ്പിച്ചു. കമ്പനി ഇപ്പോള്‍

kawasaki-ninja വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ കവാസാക്കി, നിഞ്ച 300 എബിഎസ് വിപണിയില്‍
July 22, 2018 10:04 am

വിലക്കുവിന്റെ മാജിക്കുമായി പുതിയ നിഞ്ച 300 നെയും കവാസാക്കി ഇന്ത്യയില്‍ വിപണിയില്‍ എത്തിച്ചു. ഘടകങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സമാഹരണം പരമാവധി വര്‍ധിപ്പിച്ച