ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ നിഞ്ച ZX-6R അവതരിപ്പിച്ച് പുതുവർഷത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കവാസാക്കി
January 1, 2024 5:20 pm

2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ബൈക്ക് വീക്ക് 2023-ൽ രാജ്യത്ത് അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ നിഞ്ച ZX-6R അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കവാസാക്കി ഇന്ത്യ

2022ൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ വില കൂട്ടുമെന്ന് ‘കാവസാക്കി ഇന്ത്യ’
December 24, 2021 1:28 pm

ജാപ്പനീസ് ഇരുചക്ര വാഹന ബ്രാന്‍ഡായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ വില കൂട്ടാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. 2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ