7.52 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവാസാക്കി 2018 KX250F ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍
July 18, 2017 4:03 pm

പുതുക്കിയ എഞ്ചിനും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ സെറ്റപ്പുമായി കവാസാക്കി 2018 KX250F ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ എത്തി. 7.52 ലക്ഷം രൂപ വിലയിലാണ് അപ്‌ഡേറ്റഡ്