ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് മത്സരം; കവാനി–നെയ്മർ കലഹത്തിൽ പിഎസ്ജിക്കു നിറംകെട്ട വിജയം
September 19, 2017 2:56 pm

പാരിസ്: സൂപ്പർ താരങ്ങളായ കവാനിയും നെയ്മറും തമ്മിൽ സെറ്റ് പീസുകൾക്കു വേണ്ടി കലഹം. ഫ്രഞ്ച് ലീഗ് മൽസരത്തിൽ പിഎസ്ജിക്കു കിട്ടിയത്