കാവിയ തലൈവന്റെ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി
October 22, 2014 11:54 am

പൃഥ്വിരാജ്, സിദ്ധാര്‍ത്ഥ് എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന കാവിയ തലൈവന്റെ ഒഫീഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. വസന്തബാലന്‍ സംവിധാന ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ വേദിക,