കവാസാക്കിയുടെ വേര്‍സിസ്-എക്‌സ് 300 ഇന്ത്യയില്‍; വില 4.60 ലക്ഷം രൂപ
November 27, 2017 7:40 pm

എന്‍ട്രിലെവല്‍ അഡ്വഞ്ചര്‍ മോട്ടോര്‍സൈക്കിളുമായി കവാസാക്കി. വേര്‍സിസ്എക്‌സ് 300 ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറങ്ങി. 4.60 ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതിയ കവാസാക്കി വേര്‍സിസ്എക്‌സ് 300ന്റെ