കഞ്ചാവ് ‘തലൈവരെ’ പിടികൂടി കേരള പോലീസിന്റെ മാസ് ഓപ്പറേഷന്‍. . .
April 2, 2019 6:33 pm

തിരുവനന്തപുരം: കേരള പൊലീസിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും ദുഷ്‌ക്കരമായ ഓപ്പറേഷനുകളിലൊന്നിനാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കമ്പത്ത് നടന്നത്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ കഞ്ചാവ് സംഘങ്ങളുടെ രാജാവായ