ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല, കേവലം ഒരു ലേബല്‍ മാത്രം; സുപ്രീം കോടതി
February 12, 2024 1:49 pm

ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം എന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സ്ഥാനം കേവലം ഒരു ലേബല്‍ മാത്രമാണ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അധിക ശമ്പളം

വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും; സുപ്രീംകോടതി
October 6, 2023 3:51 pm

ഡല്‍ഹി: 7, 9 അംഗ വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകളുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസുകള്‍ അടുത്ത ആഴ്ച ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ്