ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റല്‍ ടി.വിയുമായി സാംസങ്ങ്
October 23, 2014 3:15 am

സാംസങ്ങും എയര്‍ടെല്‍ ഡി.ടി.എച്ചും ചേര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിജിറ്റല്‍ ടി.വി പുറത്തിറക്കി. സാംസങ്ങിന്റെ സ്മാര്‍ട്ട് ഡയറക്ട് ടി.വിയില്‍ എയര്‍