പൊടി പടലങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ല; ഇന്‍സൈറ്റ് ലാന്‍ഡര്‍ ദൗത്യം ഉപക്ഷിച്ച് നാസ
December 22, 2022 6:17 pm

ചൊവ്വാ ഗ്രഹത്തിലെ പൊടി പടലങ്ങളില്‍ മൂടി പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച് നാസയുടെ റോബോട്ടിക് ലാന്‍ഡറായ ഇന്‍സൈറ്റ് ലാന്‍ഡര്‍. നാല് വര്‍ഷത്തെ മിഷന്