ഒഡീഷ,ഛത്തീസ്ഗഢ്,ജാർഖണ്ഡ്,തമിഴ്നാട്,ബീഹാർ; ഇന്ത്യയിലെ ചേരികളെല്ലാം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
October 26, 2017 3:10 pm

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ചേരികൾ ഭൂരിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഒഡീഷ, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാർഖണ്ഡ് , തമിഴ്നാട്, ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ചേരികൾ