ഇതാണ് ഇന്ത്യ, വീരവാദങ്ങളില്ലാതെ കുതിച്ച് കാണിച്ച് കൊടുത്തു ലോകത്തിന് . . .
July 22, 2019 2:44 pm

ലേറ്റായിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റായി തന്നെ ചന്ദ്രയാന്‍- 2 പറന്നപ്പോള്‍ കണ്ണ് മിഴിച്ചത് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍. അമേരിക്കയും റഷ്യയും ഫ്രാന്‍സും ഉള്‍പ്പെടെ സകല

ഇന്ത്യയുടെ ഉപഗ്രഹവേധ പരീക്ഷണം നല്ലതല്ലെന്ന് യുഎന്‍ വിദഗ്ദര്‍
March 28, 2019 12:21 pm

ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങളില്‍ ചരിത്ര നേട്ടം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഉപഗ്രഹവേധ പരീക്ഷണം നല്ലലക്ഷണമല്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാര്‍മമെന്റ് റിസര്‍ച്ചിലെ