ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ് വീണ്ടും താഴ്ത്തി മൂഡീസ് ഇന്‍വെസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ സര്‍വ്വീസ്
June 2, 2020 1:04 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ് വീണ്ടും താഴ്ത്തി രാജ്യാന്തര ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ് ഏജന്‍സിയായ മൂഡീസ് ഇന്‍വെസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ സര്‍വ്വീസ്. റേറ്റിങ് ബി.എ.എ 2ല്‍

പ്രതീക്ഷകള്‍ വിഫലം;ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ്ങ്‌ മെച്ചപ്പെടുത്താതെ എസ്. ആന്‍ഡ് പി
November 25, 2017 12:05 pm

ആഗോള റേറ്റിങ് ഏജന്‍സിയായ മൂഡീസ് റേറ്റിങ്ങിനു പിന്നാലെ സ്റ്റാര്‍ഡേര്‍ഡ് ആന്‍ഡ് പുവേഴ്‌സ്(എസ്. ആന്‍ഡ് പി) ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും