ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്‌തമായ സ്ഥാപനം പ്രതിരോധ സേന; സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്
August 16, 2022 3:07 pm

ഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ സ്ഥാപനം ഏത്? അഭ്യൂഹങ്ങളല്ല, പകരം കൃത്യമായ ഉത്തരം തന്നെ ഒരു സര്‍വേയിലൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്‌സോസ്