ഇന്ത്യാസ് മോസ്റ്റ് പവര്‍ഫുള്‍ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററില്‍ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയായി വിദ്യാ ബാലന്‍ എത്തുന്നു
August 12, 2018 2:00 am

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് പത്രപ്രവര്‍ത്തകയായ സാഗരിക ഘോഷ് എഴുതിയ ‘ഇന്ദിര: ഇന്ത്യാസ് മോസ്റ്റ് പവര്‍ഫുള്‍ മിനിസ്റ്റര്‍’ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന