11 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിപണി മൂല്യം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായി റിലയന്‍സ്
June 19, 2020 3:53 pm

മാര്‍ച്ച് പകുതി മുതല്‍ ഓഹരി വില ഇരട്ടിയായതിനാല്‍ 11 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വിപണി മൂലധനത്തിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനിയായി റിലയന്‍സ്