ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ആശ്വസിക്കാം ; ലാലിഗ വീണ്ടും ടിവിയില്‍
August 22, 2018 7:02 pm

ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ലാലിഗ ടിവിയില്‍ കാണാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന വിഷമത്തിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലാലിഗ പ്രേക്ഷകരായ ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇനി

സോണി കരാര്‍ പുതുക്കിയില്ല ; ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ലാലിഗ കാണാന്‍ കഴിയില്ല
August 14, 2018 9:53 am

ഇന്ത്യയില്‍ ലാലിഗ ടെലികാസ്‌ററ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സോണി കരാര്‍ പുതുക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇനി ലാലിഗ ടി.വിയില്‍ കാണാന്‍