ഇന്ത്യന്‍ ഫുഡ്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇവരില്‍ ആര്?
May 4, 2019 4:13 pm

ഇന്ത്യന്‍ ഫുഡ്‌ബോള്‍ ടീമിന്റെ പുതിയ പരിശീലകന്‍ ആരെന്ന് മെയ് 9 ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എഐഎഫ്എഫ്. പരിശീലകനാകാന്‍ യോഗ്യരായ നാല് പേരെയാണ്