രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസൈനര്‍ ഷോ ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷന്‍ ലീഗ് സീസണ്‍ 2 ഇന്ന്
December 3, 2017 11:20 am

കൊച്ചി: ഫാഷന്‍ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷന്‍ ലീഗ് സീസണ്‍ 2 ഞായറാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നു. കൊച്ചിയിലെ ക്രൌണ്‍പ്ലാസയില്‍ രാവിലെ 10