ഇന്ത്യന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി മൂന്നിരട്ടിയായി വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്ന് വാള്‍മാര്‍ട്ട്
December 11, 2020 6:20 pm

ദില്ലി: ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലക്ക്(എംഎസ്എംഇ) പ്രതീക്ഷയേകി വാള്‍മാര്‍ട്ടിന്റെ പുതിയ നീക്കം. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കള്‍, മരുന്നുകള്‍, ആരോഗ്യം, വസ്ത്രം, ചെരുപ്പ്