ഇന്ത്യന്‍ പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇഖാമയും റീ എന്‍ട്രിയും സൗജന്യമായി പുതുക്കി നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യമില്ല
February 4, 2022 12:30 am

റിയാദ്: സൗദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇഖാമ, റീ എന്‍ട്രി, സന്ദര്‍ശക വിസ കാലാവധി സൗജന്യമായി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള