പ്രൊഫ. എന്‍.ആര്‍ മാധവ മേനോന്‍ അന്തരിച്ചു
May 8, 2019 8:54 am

തിരുവനന്തപുരം: നിയമപണ്ഡിതനും രാജ്യത്തെ ആധുനിക നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ പിതാവെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഡോ എൻ ആർ മാധവമേനോൻ (84) അന്തരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം