ആഗോള വളര്‍ച്ചയെ തടഞ്ഞത് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ?ഗീതയുടെ കണക്ക് തെറ്റിയോ?
January 22, 2020 5:38 pm

ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ തളര്‍ച്ചയാണ് ആഗോള വളര്‍ച്ചയുടെ വേഗത കുറച്ചതെന്ന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം തള്ളി ഇന്ത്യന്‍