ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ടക്ക വളർച്ചാ നിരക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌
January 27, 2021 7:05 am

കൊറോണ വൈറസ് പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടയിലും ഈ വർഷം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രണ്ടക്ക വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ