കയറ്റുമതി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യൻ വജ്രങ്ങൾക്ക് മുന്നേറ്റം
June 20, 2022 12:13 pm

രാജ്യത്ത് വജ്രാഭരണ കയറ്റുമതിയില്‍ വന്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. ജെം ആന്റ് ജ്വല്ലറി എക്സ്പോര്‍ട്ട് പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം, ഏപ്രില്‍-