യുഎസ് വെടിവയ്പ്: കൊല്ലപ്പെട്ട എട്ടിൽ 4 പേരും ഇന്ത്യൻ വംശജരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
April 18, 2021 7:31 am

വാഷിങ്ടൻ: യുഎസിലെ ഇൻഡ്യാനപ്പലിസിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന വെടിവയ്പിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 3 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യൻ വംശജരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരാൾ

ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിലെ പദവികളിലേക്ക് 2 ഇന്ത്യൻ വംശജർ കൂടി
February 15, 2021 6:39 am

വാഷിങ്ടൻ: യുഎസിൽ ജോ ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിലെ സുപ്രധാന പദവികളിലേക്ക് 2 ഇന്ത്യൻ വംശജർ കൂടി. സന്നദ്ധസേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫെഡറൽ ഏജൻസിയായ