ശത്രുവിമാനങ്ങളെ ആകാശത്ത് ചാരമാക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് റഷ്യയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം
September 7, 2017 10:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യന്‍ എസ്-400 ട്രയംഫ് വ്യോമ പ്രതിരോധ യുദ്ധസംവിധാനം ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കുന്നു. റഷ്യന്‍ എസ്-400 കോണ്ട്രാക്ട് എയര്‍ഫോഴ്‌സ് പ്രതിരോധ സംവിധാനം