ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗാദിനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സിരിസേന
June 17, 2017 3:32 pm

ശ്രീലങ്ക: അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കൊപ്പം യോഗ അഭ്യസിച്ചു. നിരവധി യോഗാസനങ്ങള്‍ അഭ്യസിച്ച