ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി കൊവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു
March 2, 2021 10:57 pm

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലകന്‍ രവി ശാസ്ത്രി കൊവിഡ് വാസ്കിന്‍റെ ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു. അഹമ്മദാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ്