44 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് വകഭേദം കണ്ടെത്തി
May 12, 2021 11:25 am

ജനീവ: ഇന്ത്യയിലെ കൊവിഡ് വകഭേദത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം 44 രാജ്യങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. 2020 ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ബി.1.617