സൗദിയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റി വളന്റിയര്‍മാരുടെ യോഗം ഇന്ന്
September 18, 2017 6:40 pm

റിയാദ്: സൗദിയില്‍ പൊതുമാപ്പ് ഒരു മാസം കൂടി പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കമ്യൂണിറ്റി വോളന്റിയര്‍മാരുടെ യോഗം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം