പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുബ്രതാ പോള്‍
April 25, 2019 2:45 pm

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലക സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെയും പരിഗണിക്കണെമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗോള്‍കീപ്പര്‍ സുബ്രതാ പോള്‍. ഇപ്പോള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്ത പരിശീലകനായി കേള്‍ക്കപ്പെടുന്ന