എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിയ ആദ്യ നഗരമായി ഭുവനേശ്വര്‍
August 3, 2021 12:00 am

ഭുവനേശ്വര്‍; എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യ നഗരമായി ഭുവനേശ്വര്‍. 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഒമ്പത് ലക്ഷം പേര്‍