ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകളും പരസ്യങ്ങളും കാണരുതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍; ഗൂഗിളില്‍ സേര്‍ച്ച് ചെയ്ത് പാക്കിസ്ഥാനികള്‍
August 19, 2019 12:45 pm

കശ്മീര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമായുള്ള എല്ലാ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി പാക്കിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ചാനലുകളും സിനിമകളും ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങളും