ഇന്ത്യന്‍ ചീഫ് ഡാര്‍ക് ഹോഴ്‌സ് വിപണിയില്‍ എത്തി
March 28, 2015 8:02 am

ചീഫ് ഡാര്‍ക് ഹോഴ്‌സ് വിപണിയില്‍ എത്തി. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മാണ രംഗത്തെ പ്രശസ്ത അമേരിക്കന്‍ ബ്രാന്‍ഡായ ഇന്ത്യന്‍ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ്

താരമാകാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചീഫ് ഡാര്‍ക് ഹോഴ്‌സ് എത്തുന്നു
February 24, 2015 5:06 am

ഇന്ത്യന്‍ മോട്ടോര്‍സൈക്കിള്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പുത്തന്‍ ക്രൂസര്‍ ബൈക്കാണ് ചീഫ് ഡാര്‍ക് ഹോഴ്‌സ്. പേരില്‍ ഇന്ത്യയുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരനല്ല ഈ