വിഷ്ണു വിശാലും ജ്വാല ഗുട്ടയും ഒന്നിക്കുന്നു
September 7, 2020 6:35 pm

ഹൈദരാബാദ് : തമിഴ് ചലച്ചിത്രതാരം വിഷ്ണു വിശാലും ഇന്ത്യൻ ബാഡ്മിന്റൺ തരാം ജ്വാല ഗുട്ടയും ഒന്നിക്കുന്നു. ഇരുവരുടെയും പ്രണയത്തെ കുറിച്ച്