ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മതാക്കളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം പ്രതിസന്ധിയിൽ
December 25, 2020 7:28 pm

ഇന്ത്യന്‍ വാഹന നിര്‍മാതാക്കളുടെ ഉല്‍പ്പാദനം അടുത്ത മൂന്ന് മുതല്‍ നാല് മാസത്തേക്ക് പ്രതിസന്ധിലാകാന്‍ സാധ്യതയുളളതായി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഓട്ടോമൊബൈല്‍