പുതിയ മുന്നേറ്റത്തിന് നെക്‌സോണ്‍ ഇവി; വിപണിയില്‍ എത്തിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷം
January 29, 2021 9:50 am

കൂടുതല്‍ ശുദ്ധവും ചെലവു കുറഞ്ഞതുമായ മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാന്‍ പിടിക്കാന്‍ നെക്‌സോണ്‍ ഇവി. ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍, മികച്ച വ്യക്തിഗത ഗതാഗത ഓപ്ഷനാണ് ഇവിയുടെ