ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുതിയ താരം ; പോര്‍ഷ 911 GT3 അവതരിപ്പിച്ചു
October 10, 2017 11:47 am

ഇന്ത്യന്‍ വാഹന വിപണിയില്‍ പുതിയ താരം കൂടെ പുറത്തിറങ്ങി.വാഹന പ്രേമികള്‍ക്കായി പോര്‍ഷ 911 GT3 ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 2.13 കോടി രൂപ