രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ താരത്തിനോട് അവഗണന കാട്ടി സർക്കാർ . . .
July 22, 2019 6:54 pm

വെറും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലുകള്‍ തന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ചേര്‍ത്ത് രാജ്യത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വി.കെ വിസ്മയ എന്ന

രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായ താരത്തിനോട് അവഗണന കാട്ടി സർക്കാർ . . .
July 22, 2019 6:46 pm

വെറും ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര മെഡലുകള്‍ തന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ചേര്‍ത്ത് രാജ്യത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വി.കെ വിസ്മയ എന്ന

അന്താരാഷ്ട്ര അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായി വി.കെ. വിസ്മയ
July 21, 2019 6:34 pm

ദിവസങ്ങളുടെ മാത്രം ഇടവേളയില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ ഒരു സ്വര്‍ണവും മൂന്ന് വെള്ളിയും രണ്ട് വെങ്കലവും നേടി മലയാളിയുടെ അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് വി.കെ.