ഇന്ത്യൻ ആപ്പ് സ്റ്റോർ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ആലോചനയുമായി കേന്ദ്രം
October 2, 2020 1:08 pm

ആൻഡ്രോയ്ഡിൻ്റെ ഗൂഗിൾ പ്ലേസ്റ്റോറിനും ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിനും പകരമായി സ്വന്തം ആപ്പ് സ്റ്റോര്‍ തുടങ്ങാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസ്