യു.എ.ഇ പൗരൻമാർക്ക് ഓൺ അറൈവൽ വിസാ സൗകര്യവുമായ് ഇന്ത്യ
November 18, 2019 1:09 am

ന്യൂഡല്‍ഹി : അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയില്‍ പുതിയ വിസാ നടപടികള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍. ഇതുപ്രകാരം