ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് സൂപ്പർസ്റ്റാർ, കമലും ഒപ്പം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹം !
March 2, 2020 7:10 pm

ആത്മീയ രാഷ്ട്രിയവുമായി പോയാല്‍ പണി പാളുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒടുവില്‍ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാറും. ബി.ജെ.പിയുമായി ചേര്‍ന്ന് തമിഴക ഭരണം പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന