ദീപാവലിയെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ ശുചിത്വയാത്രയൊരുക്കി ഇന്ത്യാബുള്‍സ്
October 18, 2017 11:40 pm

ശുചിത്വയാത്രയൊരുക്കി ഇന്ത്യാബുള്‍സ് ഹൗസിങ്ങ് ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്. ‘സ്വച്ഛ് ആന്റ് സ്വീറ്റ് ദീപാവലി 2017’ എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ യാത്രയില്‍ 110